3)-___________________-

  • ۲۱:۱۵

انقدر امیدوارم که دقیقا تو دوتا دنیای متفاوت سیر میکنم...ی مدتی که کلی چالش و برنامه داشتم برای انجام دادن خیلیاشون انجام شد و خیلیاشونم نه اگه همه چی خوب پیش بره قطعا اون انجام نشده ها هم انجام میشن...

نزدیک همون اتفاق بد است و نباید با این دوران سخت یکی میشد ولی خب شد...به وحشتناک ترین شکل ممکن میخوابم
و یا بهتره که بگم که استرس زندگیم رو فلج کرده ....
  • ۹
Designed By Erfan Powered by Bayan