١٥)اتفاقاى کوچیک اطرافم داره باعث میشه تصمیم بزرگ خطرناکى بگیرم


به درک عمیق و دقیقى از خودم نرسیدم که روز تعطیل رو براى مکتب رفتن گذاشتم و اینهمه باید متحمل استرس بشم😑


من میگم ادمایى که هیچى نمیدونن از شرایط طرف مقابل شون و درک کردن یک مسئله به ظاهر کوچیک و بى ارزش (از نظر همون ادما به ظاهر متفکر) براشون سخت و غیر قابل هضم شدن هست لطفا دهان مبارکشون رو ببندن(جهت جلوگیرى از توهین بیشتر به شخص خودشون)🙂


هر روز که داره میگذره بیشتر از گذشته اون خواسته ى توى دلم رو دارم سرکوب میکنم و تصمیم دارم براى همیشه فراموشش کنم و سخت ترین تصمیمم رو بگیرم،من هر چى حساب و کتاب میکنم میبینم که من دلم میخواد به خواست خودم باشه همه چى و تا جایى که ممکن هست شرایط رو   فراهم نکنم براى تحت فشار قرار گرفتنم.چرا وقتى الان میتونم همه چى رو مطابق میلم تغییر بدم و بسازم با ى سرى خواسته هاى بى ارزش گند بزنم ب همشون؟


گفتم که میرم سنجش و بالاخره ف خبیث تونست منو قانع کنه سنجش اوضاعت رو بهم میریزه این حال خوبت رو خراب نکن (میرم گاج:|)


هفته اى که شنبش تعطیله یعنى هفته ى گندى نیست؟ 

اون ادمایى که ادعا دارن براى سرماخوردگى دکتر رفتن فایده نداره و دوره داره خیلى ....خوردن دهن سرویسا الان ٩ماهه من تو دوره ام هر روزم دارم بدتر میشم...


تو زندگیم یک روزى خواهم اموخت که نظر ندم مگر در تخصص خودم و نظر ندم مگر زمانى که براى خودم نفع و ضررى نداشته باشه و براى طرف مقابلم ضرر و اینکه توقع نداشته باشم همه از عقل سالم تو کلشون برخوردار باشن  و شخصیت کاملى داشته باشن و روانى سالم  

همین دوتا کلى درس هست واسه زندگیم


تصمیم سخت رو که بگیرم خودمو بیشتر دوست دارم😌  • ۷
Designed By Erfan Powered by Bayan