خیلى خسته ام از خودم فقط از خودم

  • ۲۳:۳۳

لعنت به من لعنت به من،حداقلش اون رفتار با ف درست نبود حالا حتى اگه کارش خیلى بد بود خیلى ،بیشتر از این ناراحتم که میگفت من ناراحتم نمیشم از دستت میفهمم چقدر شرایط تو سخته و حساس شدى....!شنبه که برم ببینمش تف میکنم تو صورتش...احمق.

نمیخوام کمکم کنى بفهم

  • ۷
Designed By Erfan Powered by Bayan